Bài kinh sám nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

Bồ Tát, Quán Thế Âm là vị Phật được coi là gần gũi nhất trong tâm thức người Việt. Ở Việt Nam, hầu khắp ngôi chùa nào cũng có tượng của Ngài. Bồ Tát có nhiều vị nhưng được nhiều người tôn thờ, cầu khẩn nhất có lẽ là vị Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là vị Phật có khả năng “lắng nghe” được tất cả mọi thanh âm đau khổ từ đại chúng. Với lòng từ bi hỉ xả của mình, Ngài sẽ phổ độ giúp người đời được may mắn. Sớm tai qua, nạn khỏi.
Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát gỗ Pơ mu
Bồ Tát ở Việt Nam thường được khắc họa là hình ảnh Phật Bà. Khuôn mặt thánh thiện, thoát tục. Chân trần đứng hoặc ngự trên đài sen. Tay cầm bình Cam Lồ. Sẵn sàng lắng nghe và phổ độ cho chúng sinh.
Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát thường được đặt tại chính diện phía cửa trước ngôi chùa. tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là bức tượng lớn nhất trong hệ thống các pho tượng thường thấy trong chùa.
Đồ gỗ Văn Sáu hân hạnh giới thiệu bài kinh sám nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát dưới đây. Bài kinh sám nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát này được trích dẫn từ tam bảo Tôn Kinh do Pháp sư Minh Hạnh, hiệu Thích Nguyệt Quang biên soạn. Bài kinh sám nguyện này cũng đang được đăng trên trang web Daophatngaynay. Đồ gỗ mỹ nghệ Văn Sáu xin hân hạnh giới thiệu.
Quán Thế Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trọng danh Ngài
Chúng sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ
Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.
Dù trọng bệnh liên miên khổ cực
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay
Bao nhiêu tai nạn hàng ngày
Chí tâm niệm tới danh Ngài liền qua.
Vô lượng kiếp Ta Bà thế giới
Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian
Hóa thân công chúa Đoan Trang
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù
Diệu Âm chị thứ cũng tu
Phổ Hiền chứng thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà đều vào cảnh Phật
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi
Tuổi trẻ chí cả ai bì
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ
Mong công thành cứu độ chúng sanh
Trì chay giữ giới tu hành
Tại động Hương Tích, Bắc thành Việt Nam.
Một cảnh tiên mây lam che phủ
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh
Cảnh tốt dành cho người lành
Kim đồng, Ngọc nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy
Luôn  luôn chơn chất thảo ngay
Hành theo ý chí của thầy ban ra.
Quán Thế Âm danh là Tự Tại
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi
Từ bi Ngài muốn độ đời
Mười hai nguyện lớn thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo
Chuyên tâm về chánh đạo độ tha
Biển Nam Hải, núi Phổ Đà
Trụ nơi cảnh ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ môn thị hiện
Đức Thích Ca thuật chuyện khen Ngài
Oai thần linh hiển không hai
Tầm thanh cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
Hay cũng là tùy hỷ muốn chi
Ngài liền ứng hiện tức thì
Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ qua.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
Chí thành đốt nén tâm hương
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy
Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai
Chúng ta chớ có quản nài
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đò từ vẫn đợi
Vớt chúng sanh đưa tới Niết bàn
Chín tầng sen báu đài vàng
Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *