Cây gỗ hương, gỗ giáng hương… Cách phân biệt

Cây gỗ hương tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus, tên tiếng Anh là Barwood vốn là cây thuộc họ Đậu. Sinh trưởng và phát triển chủ yếu ở vùng nhiệt đới trong đó phổ biến nhất là ở Đông Nam Á. Cây gỗ hương khá phổ biến ở vùng Tây Nguyên – Việt Nam. Tuy nhiên, do nạn khai thác quá mức, cây gỗ hương đang bị đe dọa cho sự tồn tại, phát triển.

Tượng tổ sư đạt ma

Cây gỗ hương, gỗ giáng hương, hương đá, hương vân, hương Lào… có phải là một loại gỗ không? Cách